VZDĚLÁVÁNÍ S VÝSLEDKY

Dejte sbohem nezáživným školením a teorii!

Školením, která nemají efekt.

Rozšiřte si s námi obzory!

WORKSHOPY, které prostě FUNGUJÍ

Školení plná teorie a “lektora u tabule” jsou už minulostí. Už od dětství jsme se nejvíce naučili tím, že jsme si věci na vlastní kůži vyzkoušeli. 
A proto děláme naše workshopy jinak. 

Dbáme hlavně na zážitky, na příběhy z praxe, interaktivní cvičení a prožitek takříkajíc “na vlastní kůži”. Nikdo nezůstává stranou. A o to právě jde. Z našich workshopů všichni odcházejí nadšení, s jasnými úkoly, co ve své práci
a motivací to implementovat co nejdříve do praxe.

Stavíme na psychologických principech učení
a
individuálním přístupu, což zajišťuje maximální přenos nově získaných dovedností do praxe. Součástí každého workshopu je video diagnostika, která odhalí potřeby účastníků a nám umožní připravit téma opravdu na míru.

Hledáte rozvoj pro vedoucí, manažerské a obchodní pozice? Není problém. Chcete posunout znalosti
a schopnosti vašeho
HR týmu? V nabídce máme workshopy se zaměřením na personalistiku a personální psychologii.

Vzdělávání NA MÍRU potřebám vašich lidí

Není školení jako školení! Nepracujeme podle šablon. Všechna naše témata plně přizpůsobujeme vašim potřebám. Jejich délku trvání, obsah i náročnost. Umíme udělat „ochutnávku“ pro vaše nováčky, stejně jako vícedenní intenzivní pokročilý program pro vaše zkušené manažery. A pokud jste téma, které hledáte, v našem přehledu nenašli nezoufejte. V minulosti jsme připravovali mnoho témat přesně podle potřeb zákazníka.

Naše NEJOBLÍBENĚJŠÍ témata

Workshopy, kterými uděláte radost ve firmě každému.

Mnoho z našich témat je na pomezí psychologie, businessu a ekonomie. Školíme jen to, co opravdu umíme, co sami na každodenní bázi sami používáme. Předáváme to, co se nám v praxi osvědčuje a ukazujeme příklady z naší firemní a životní praxe, na kterých se mohou druzí inspirovat nebo poučit. 

Říká se, že emoční inteligence je prediktorem našeho úspěchu v reálném životě. A rozhodně na tom něco je – protože poznání vlastních emocí, jejich zvládání a schopnost emoce nazírat nejen u sebe, ale i druhých, jsou extrémně důležitou součástí každodenního pracovního a osobního života. V kurzu si účastníci osvojí základy emoční inteligence, naučí se “poslouchat” své emoce, odnesou si techniky, jak zvládat náročné situace a držet své emoce pod kontrolou. V neposlední řadě rozšíří svou dovednost vnímat emoce druhých a aktivně s nimi ve vztazích pracovat.

Účastníci kurzu si prakticky osvojí principy efektivní komunikace a pravidla různých komunikačních stylů dle funkce, kterou má komunikace plnit. Naučí se monitorovat komunikační proces, aby byli schopni zajistit, že obsah i forma komunikace probíhá v souladu se záměrem, kteří účastníci procesu mají. Naučí se aktivně naslouchat, přizpůsobovat své sdělení příjemcům a překonávat komunikační bariéry. Součástí kurzu je také práce s emocemi, které jsou nedílnou součástí komunikace na obou stranách.

Udržování rovnováhy v pracovním a osobním životě je pro dlouhodobou životní spokojenost nezbytné – svědčí o tom jak výzkumy z oblasti pracovní psychologie, tak selský rozum. Běžně žitou praxí však je „nošení si práce domů“ a „řešení si osobních problémů v práci“, případně utíkání do jednoho před druhým. Řešením často není vystavět bariéru, ale naučit se integrovat obojí. Základem rovnováhy je životní styl, který odráží rozmanité osobní potřeby a přání z profesní sféry i mimo její rámec. Přednáška poskytne vodítka pro nalezení vlastní rovnováhy – zařazeno bude také jedno interaktivní cvičení. Účastníci budou vedeni k utříbení svých hodnot, priorit a potřeb. Odnesou si podněty ke změnám, které jim umožní intenzivněji prožívat radost z práce i z osobního života.

Účastníci si osvojí zásady time managementu až po tzv. 4. generaci a získají užitečné tipy pro zvýšení osobní produktivity. Naučí se stanovovat si priority na základě důležitosti a naléhavosti úkolů. Součástí programu je analýza dosavadních zvyklostí v každodenní praxi a hledání prostoru pro zefektivnění. Účastníci dostanou konkrétní doporučení, jak si smysluplně organizovat svůj čas a plánovat pracovní aktivity. Budou představeny také základní principy systému GTD (getting things done). Součástí programu je také vzájemné sdílení zkušeností mezi pracovníky ohledně toho, co se jim osvědčilo a jaké metody jim fungují, což také může představovat dobrou inspiraci pro ostatní.

Základními pilíři tohoto zážitkového workshopu jsou sebereflexe a introspekce. Cílem je u každého účastníka identifikovat jeho mindset – jeho myšlenkové nastavení, které si ověří na množství úkolů a miniher. Primárním cílem workshopu je otevřít účastníkům cestu k sebepoznání a pojmenování si hlavních aspektů jejich myšlenkového nastavení. Jaké automatické reakce mi naskakují? Co mi můj vnitřní hlas říká, když stojím před novým úkolem? Co mi běží hlavou, když si najednou nevím rady? Sekundárním cílem workshopu je udělat první krůčky k otevřenému mindsetu, který je základním předpokladem pro jakékoliv životní učení.

Jak vést pracovní pohovor, abychom se dozvěděli přesně to, co potřebujeme, a dokázali vypátrat ty nejvhodnější uchazeče? Jaké otázky fungují a jaké naopak nepřinášejí efekt? Co všechno můžeme poznat z reakcí uchazečů a kdy už se naopak jedná o nepodložená podezření? Z praktického školení si manažeři odnesou konkrétní tipy a triky, jak odhalit silné stránky i skryté rezervy kandidátů během rozhovoru s použitím tzv. kompetenčních otázek. Naučí se pokládat správné otázky a vyhodnocovat odpovědi „jako detektiv“. Zjistí, jak se bránit zkreslování faktů a jak zvýšit spolehlivost vlastních závěrů z rozhovoru. Součástí workshopu je také demonstrace principů tzv. behaviorálního interview v „hmatatelném“ prostředí webové aplikace pro videointerview. Smyslem je upevnit si posloupnost „kompetence – otázka – odpověď – interpretace“. Dobře zvládnuté výběrové řízení je základ pro nábor těch správných lidí a také vizitkou firmy, jejíž značku budujeme. Součástí workshopu jsou také tipy pro zvýšení atraktivnosti značky pro uchazeče.

Specifika behaviorálního interview. V čem poskytuje spolehlivější informace než „klasické pohovorové“ otázky? Jaké otázky a instrukce do něj patří, jak prověřit doklady o reálném chování uchazečů. Jak interpretovat odpovědi a reakce uchazečů? Jakým způsobem postupovat, když chceme z BI vytěžit co nejvíce spolehlivých informací? Proč je dobře vedené BI přínosnější než klasické výběrové interview?

Psychodiagnostika jako doplňující / klíčový zdroj informací o pracovních charakteristikách uchazečů. Typy diagnostických metod a postupů – co, jakým způsobem a s jakou přesností zjišťují. Výkonové a osobnostní testy. Výhody a rizika spojená s použitím psychodiagnostických nástrojů. Konkrétní dostupné a validní metody, které lze v procesu personálního výběru využít. S jakými informacemi je třeba výstupy z diagnostiky kombinovat, aby byly výsledky co nejspolehlivější? S jakými omezeními je nutné počítat? Stylizace uchazečů, sociálně žádoucí odpovědi a impression management – jak se projevují a jak je odhalit? Schopnost sebereflexe a její vliv na výsledky. Predikce pracovního výkonu na základě výsledků diagnostiky.

Jak zjistit co zaměstnanci skutečně potřebují, aby co nejlépe využili svého potenciálu a přinesli organizaci co nejvíce? Jaká forma vzdělávání / rozvoje je vhodná pro vaše cíle? Jak rozvoj nastavit v souladu s firemní strategií? Jak se výsledný efekt projeví? Jaká další podpora bude potřeba, aby měl nastavený rozvoj požadovaný dopad? Jak vyhodnotit efektivitu rozvoje v kontextu produktivity práce zaměstnance, hodnocení nadřízených a profitu celé organizace? Jak zajistit, aby se společnosti vyplatilo do rozvoje svých lidí investovat?

HR marketing je moderní disciplínou, která kombinuje poznatky (online) marketingu, brand managementu a personální psychologie. Cílem HR marketingu je budovat značku „atraktivního zaměstnavatele“, cíleně a za použití vhodných marketingových nástrojů a technik oslovovat dobře vymezené skupiny potencionálních uchazečů o zaměstnání a zajistit tak společnosti přísun správných lidí na správná místa. Specifickou formou HR marketingu je interní HR marketing, kde je směřována pozornost na stávající pracovníky zaměstnavatele s cílem zvýšit jejich pracovní spokojenost, závazek vůči společnosti, dlouhodobou loajalitu a věrnost značce. Cílem kurzu je poskytnout základní vhled do psychologického know-how a marketingových nástrojů a technik interního i externího HR marketingu a představit možnosti online propagace a komunikace za pomoci nových technologií, online médií či sociálních sítí. Kurz je koncipován jako workshop a řadou ukázek a příkladů z praxe. Součástí je aplikace poznatků na řešení konkrétních případů z firemní praxe účastníků.

Témata pro vaše HR ODDĚLENÍ

Specifická témata pro recruitery, personalisty a HR manažery. 

Roky jsme parťáky HR pracovníků a personálních oddělení více než stovky firem v Česku i na Slovensku. Naše know-how, které personalistům předáváme, umíme též koncentrovat po podoby školení a workshopů, které vdechnou vašemu HR oddělení nový, svěží vítr. Přece jen – HR a psychologie je nerozlučná dvojka.   

Témata pro MANAGEMENT

Specifická témata pro vedoucí pracovníky, team leadery a manažery.

Pomáháme manažerům lépe zvládat tu největší výzvu v jejich práci – porozumět svým lidem. Používáme své psychologické know-how i své vlastní letité manažerské zkušenosti k tomu, abychom dali vašim manažerům do rukou funkční strategie, techniky a postupy, které jim na jejich cestě každodenně pomohou.

Kurz je zaměřený na rozšíření manažerských kompetencí pro vedení druhých. Účastníci si jeho absolvováním rozšíří repertoár přístupů, které vedou k efektivnímu vedení za různých okolností. Naučí se volit styl vedení dle typu úkolu a také dle charakteristik podřízeného. Těžištěm programu je praktický trénink – například zadávání úkolu tak, aby byl pracovníkem pochopen a přijat, způsob kontroly plnění a poskytování zpětné vazby na odvedenou práci. Účastníci prakticky přijdou na to, jaké postupy vedou k úspěchu a jak zvládat i kritické situace jako je odmítnutí nebo kritika ze strany podřízených. Výsledkem adekvátního způsobu vedení je zvýšení výkonnosti, motivovanosti a závazku vůči firmě.

Zpětná vazba je odrazovým můstkem pro rozvoj nás všech. Správně podaná zpětná vazba má na pracovníky účinnější dopad. Naopak špatná forma může být pro další růst brzdou. Je zásadní vědět, jak podávat konstruktivní zpětnou vazbu. Účastníci kurzu si prakticky osvojí pravidla a zásady podávání zpětné vazby. Naučí se využívat principy z psychologie komunikace při oceňování i podávání kritiky tak, aby byly přijaty. Také zjistí, jak zpětnou vazbu přijímat. Kurz staví na vlastní zkušenosti získané v praktických cvičeních ve dvojicích. Volitelná je možnost tréninku s využitím videokamery.

Empowerment znamená posílení zodpovědnosti zaměstnanců či týmu zaměstnanců za vykonání zadaného úkolu. Manažer, který posiluje týmy v jejich odpovědnosti, jim ukazuje nejvyšší formu respektu. Vysílá tak pozitivní a významnou zprávu, která zní: „Cením si Vás“ (Glenn Parker). Výsledkem je, že pracovník (tým) má zodpovědnost a kompetence k samostatné práci na úkolu, dělá rozhodnutí ohledně svého úkolu bez kontroly nadřízených. To vede ke zrychlení procesů, větší kreativitě a větší motivovanosti. Dalším efektem bývá i zřetelné zvýšení schopností a dovedností pracovníků.

Konflikt je přirozenou součástí života. Odlišnost názorů vede k rozvoji a zlepšením v okolním světa i v nás samotných. Aby konflikt nevedl k prosazení moci jedné strany na úkor druhé, je potřeba pochopit jeho logiku a dynamiku. Účastníci se naučí hledat společný zájem a k němu řešení směřovat. Nejde o to, oddělit „racionální jádro“ od „emocí“, ale chápat úlohu obou těchto složek a využít jich ve prospěch věci – aby emoce nebránily konstruktivnímu řešení. Na úrovni komunikace si účastníci prakticky osvojí postupy, jak předcházet zbytečné eskalaci konfliktu, jak jej mírnit a řešit. Součástí semináře je také zábavná (samozřejmě nepovinná, i když doporučená) modelová situace, během které mají účastníci příležitost uplatnit své dovednosti.

Jako lidé při poznávání vlastností druhých lidí přirozeně chybujeme. Kurz je zaměřen na rozpoznání těchto chyb a jejich eliminaci. Psychologické výzkumy prokázaly desítky chyb, které lidé dělají a které jim brání poznat skutečné charakteristiky druhých. To vede k nepochopení, nedorozuměním a často zbytečně „rozbitým“ vztahům. V pracovním kontextu bývá důsledkem chyb nepřesný úsudek o schopnostech a předpokladech k práci a nevyužití potenciálu daného člověka. Účastníci se naučí chyby rozpoznávat a zamezovat tomu, aby zkreslovaly jejich úsudek. Výsledkem bude přesnější poznání vlastností druhých a spolehlivější rozhodování, jak s nimi zacházet.

Prošli jsme více než 200 firem

Workshopy, které nabízíme, nejsou opsány z teoretických příruček. Od roku 2010 jsme proškolili tisíce zaměstnanců z firem z mnoha odvětví,
od bank a finančních institucí, přes výrobní a obchodní firmy, až po startupy či neziskovky.

Ozvěte se nám, připravíme workshop i pro vás​

Rozvojové PROGRAMY

Pokud jste došli až sem, patrně hledáte v oblasti vzdělávání více komplexní přístup.

Právě pro vás nabízíme dlouhodobé vzdělávací programy a manažerské akademie. Podívejte se na detaily.