Chceme, aby to pro vás byla hračka

TIPY PRO ÚČASTNÍKY
VIDEODIAGNOSTIKY

Milí účastníci naší video diagnostiky, máte před sebou první videointerview a nevíte, co vás čeká? Jak se připravit a nic nepokazit? Nemějte obavy. Sepsali jsme pro vás užitečné rady, které vám pomohou videointerview nejen dobře zvládnout, ale také si jej užít. Kdy jindy máte příležitost z pohodlí svého domova a v krátkém čase zaujmout pozornost svého potencionálního zaměstnavatele či absolvovat diagnostiku v rámci vašeho stávajícího zaměstnání? Pozvání do videointerview znamená projevenou důvěru a zájem zaměstnavatele o Vaši osobu. Byla by škoda tuto příležitost nevyužít. Přijměte tuto výzvu!

 
Důležité věci na začátek

Konkrétní videointerview můžete absolvovat pouze jednou. Poté, co své video nahrajete, se k němu nelze vracet ani „se opravit“ novou nahrávkou – stejně jako není možné zopakovat klasický pohovor. Je tedy žádoucí řádně si nahrávání videointerview načasovat, abyste nikým a ničím nebyli rušeni. Zvolte vhodný čas, budete mít klid a budete se cítit psychicky připraveni. Doporučujeme uskutečnit videointerview co nejdříve. Lidé mají tendenci odkládat neznámé či obávané úkoly na později, ale pamatujte, že čím dříve se svému potenciálnímu zaměstnavateli představíte, tím dříve s Vámi může začít počítat. Navíc včasnou nahrávkou prokážete svou motivovanost a také zkrátíte dobu nejistoty a zbytečného stresu. Pokud videointerview necháte na poslední den, může se stát, že z důvodu výskytu objektivní nečekané překážky, přijdete o možnost získat práci, kterou si přejete. Věřte si! Máte k tomu důvod. Zaměstnavatel Vás pozval proto, že Vám také věří.

 
Jak se co nejlépe připravit na videointerview?

U videointerview je důležité nepodcenit detaily. Stejně jako u osobního kontaktu, je zde důležitá příprava jak co se týče odpovědí na předpokládané otázky, tak co se týče způsobu vystupování. Zde uvádíme několik doporučení, která se týkají specificky videointerview:

1) Technická stránka nahrávání videointerview
 • Ujistěte se, že Vám správně funguje webkamera, mikrofon a internet. Součástí videointerview v aplikaci YCLUSTER je i automatická zkouška těchto parametrů těsně před nahráváním, avšak není na škodu si je ověřit předem, abyste v případě potřeby mohli zajistit nápravu.
 • Jestliže používáte notebook, zapojte jej do elektřiny. Předcházíte tím možnosti vybití během interview a nepříjemným problémům…

 • Pamatujte, že kamera snímá i prostor za Vámi. Zkontrolujte, zda na obrazovce není vidět něco, co si nepřejete. V zájmu Vašeho dobrého pocitu doporučujeme mít kolem sebe pořádek. Ideální je natočit kameru tak, aby za Vámi bylo jednolité pozadí. Neobávejte se však, nikdo nebude hodnotit, jak máte vymalováno, ani v jakém stylu máte zařízený pokoj. Slibujeme :-)

 • Zajistěte dobré osvětlení. Zdroj světla by měl být umístěn před Vámi, případně vedle Vás, abyste nebyli ve stínu. Doporučujeme natáčet videointerview za denního světla, které působí přirozeně. Také pozor na případné nečistoty na kameře.

 • Uvědomte své okolí, že budete natáčet videointerview. V patřičnou dobu si zajistěte, aby Vás nikdo nerušil. Ideální je, když můžete být doma sami.

 • V nahrávce je slyšet každý zvuk. Ať už se jedná o otevření dveří, či vibrace mobilního telefonu. Vypněte telefon, zvonek a vše, co by Vás mohlo rušit. Nezapomeňte ani na upozornění na počítači (příchozí zpráva, e-mail, Skype, Facebook,…). Nejvhodnější je nechat si otevřenou pouze stránku potřebnou k uskutečnění videointerview.

 
2) Vaše vystupování během videointerview
 • Vzhled uzpůsobte tak, jako by se jednalo o klasický pohovor tváří v tvář – zvolte dostatečně formální oblečení a vhodný účes, pánové upravené vousy, dámy případné líčení ve stylu „méně znamená více“. Dbejte na pěstěné nehty a v případě šperků či hodinek volte decentní kousky – to platí pro všechny bez rozdílu pohlaví či věku.
 • Věnujte pozornost svému vzhledu skutečně od hlavy až k patě. Nehřešte na to, že třeba za stolem „kalhoty nebudou vidět“. Náležitý outfit vyladěný do detailu Vám dodá potřebnou sebedůvěru více, než kdybyste si nechali spodní díl pyžama v domnění, že „nohy stejně nebudou vidět.“ Také boty jsou důležité pro to, jak se cítíme.

 • Důležitý je i úsměv. Vedoucí pracovníci i personalisté obecně hodnotí příznivěji usměvavé a pozitivně naladěné lidi. Úsměv by neměl být nucený. Lepší dojem udělá, když se budete cítit dostatečně uvolněně a úsměv bude přirozený.

 • Mluvte zřetelně a dostatečně nahlas. Během videointerview se Vás tazatel nemůže doptat, proto si dbejte na artikulaci. V případě nižší srozumitelnosti si hodnotitelé mohou záznam pustit hlasitěji a opakovaně, ovšem můžete jim to usnadnit. ☺

 • Vyjadřujte se k věci a dostatečně detailně. Soustřeďte se na to, abyste skutečně odpověděli na danou otázku. Otázku před sebou uvidíte po celou dobu časového limitu na její zodpovězení. Pokud Vám to časový limit dovolí, využijte jej na doplnění detailů či příkladů z praxe. Pokud budete odbíhat od tématu, nebo poskytovat pouze stručné odpovědi, nebude Vám moct být zhodnoceno, co ve Vás je!

 • Projevujte pozitivní naladění neverbálně i verbálně. Zaměstnavatelé ve svých týmech rádi vítají zaměstnance, kteří si dokáží udržet nadhled a dobré naladění i v náročných situacích.

 • Projevujte zdravé sebevědomí. Přiměřená sebedůvěra zvýší Váš kredit – pokud byste si nevěřili sami, proč by ve Vás měl věřit zaměstnavatel? Nikdo nehledá „dokonalého“ zaměstnance nebo zaměstnankyni. Všichni si však přejí spolupracovat s lidmi, kteří znají svou hodnotu.

 • Zkuste si vyzkoušet nahrát interview nanečisto. Na různých internetových stránkách je možné si nahrát vlastní video (např. www.youtube.com). Odpovídejte na otázky, které bývají běžnou součástí pracovních pohovorů. Další možností je i natočit si obyčejné video na mobil, fotoaparát či videokameru. Máte tedy možnost nacvičit si mluvení na kameru a zjistit, jak na záznamu působíte. Není to sice stejné jako videointerview, ale každý trénink vyjadřování se na kameru Vám může dodat potřebnou sebejistotu.

 • Tím nejdůležitějším je Vaše osobní příprava! Uklidněte se, nalaďte se na úspěch a najděte vhodnou chvíli, kdy můžete začít. Buďte sami sebou a nahrávání si užijte!

Nezapomeňte, že se nemusíte ničeho bát. Videointerview prostřednictví aplikace YCLUSTER je velmi snadné. K jeho uskutečnění nepotřebujete žádné zvláštní znalosti. Stačí být pouze sám sebou a s chutí svému potencionálnímu zaměstnavateli zodpovědět, co jej zajímá. V životopise, motivačním dopise ani po telefonu zdaleka tolik prostoru a možností nemáte. Máte tedy důvod k radosti. ☺