Program "PRVOTŘÍDNÍ OBCHODNÍK"

Obchodní oddělení je bez nadsázky tváří společnosti. Jeho pracovníci jsou v každodenním kontaktu s klienty a významnou měrou se tak podílejí nejen na finančních příjmech firmy, ale také na jejím vnímání očima zákazníků. Mít kvalitní obchodníky či obchodní zástupce je cílem snad každé firmy. Získat „hotové“ obchodníky není na dnešním trhu zdaleka tak snadné a je tedy potřeba ty své náležitě vzdělávat.

Co si účastníci programu ODNESOU?

  • Naučí se pracovat s psychologií lidské komunikace
  • Návod jak využívat asertivní techniky v obchodním jednání
  • Efektivní způsoby vedení obchodních schůzek a jednání
  • Dovednost poznávat osobnosti druhých (a využití v obchodní praxi)
  • Techniky efektivního naslouchání a analýzy potřeb

Specifikace PROGRAMU

Počet účastníků

2 - 12

Dobá trvání programu

15 týdnů

Počet workshopů

3*8 hodin

Individuálního mentoringu

12 hodin

Podrobná STRUKTURA PROGRAMU

TÝDEN I.
TÝDEN I.

Workshop: "PSYCHOLOGIE KOMUNIKACE a asertivita"

Účastníci kurzu si prakticky osvojí principy efektivní komunikace a pravidla různých komunikačních stylů dle funkce, kterou má komunikace plnit. Naučí se monitorovat komunikační proces, aby byli schopni zajistit, že obsah i forma komunikace probíhá v souladu se záměrem, kteří účastníci procesu mají. Naučí se aktivně naslouchat, přizpůsobovat své sdělení příjemcům a překonávat komunikační bariéry. Součástí kurzu je také práce s emocemi, které jsou nedílnou součástí komunikace na obou stranách.

TÝDEN I.
TÝDEN I.

FEEDBACK

Následuje bezprostřední FEEDBACK, ve kterém si pro sebe každý účastník workshopu nastaví SMART cíl pro svůj osobní rozvoj.

TÝDEN II.
TÝDEN II.

FOLLOW-UP

První FOLLOW-UP má za úkol zejména ukotvit poznatky z probrané problematiky, vzájemně se inspirovat reflexí z praxe a odstranit případné bariéry, na které účastníci programu naráží. Zároveň slouží jako most do dalších témat.

TÝDEN V.
TÝDEN V.

Workshop: "VYJEDNÁVÁNÍ a psychologie obchodního jednání"

Vyjednávání je klíčový proces nejen v obchodních vztazích. Účastníci workshopu si prakticky osvojí principy, které vedou k úspěšnému jednání, v jehož výsledku se odrážejí zájmy obou stran. Kurz pokrývá problematiku obchodního jednání od přípravy (stanovení cíle, vyjednávacího rozpětí a strategie), přes průběh (atmosféra jednání, argumentace, zvládání námitek) až po jeho uzavření. Účastníci se naučí směřovat jednání k „win-win“ řešení a vyvarovat se nekonstruktivních postupů. Významnou součástí kurzu je praktický nácvik.

TÝDEN VI.
TÝDEN VI.

FEEDBACK

Online FEEDBACK s cílem reflektovat stávající progress, úspěchy, rezervy i brzdy všech účastníků programu. Na základě dat z tohoto feedbacku bude připraven follow-up.

TÝDEN IX.
TÝDEN IX.

FOLLOW-UP

FOLLOW-UP má hlavní cíl poskytnout odpovědi na témata, která se objevovala v reflexích. Rozšíří a doplní poznatky účastníků a pomůže jim aplikovat techniky v praxi.

TÝDEN XII.
TÝDEN XII.

Workshop: "CHYBY V POZNÁVÁNÍ DRUHÝCH"

Jako lidé při poznávání vlastností druhých lidí přirozeně chybujeme. Kurz je zaměřen na rozpoznání těchto chyb a jejich eliminaci. Psychologické výzkumy prokázaly desítky chyb, které lidé dělají a které jim brání poznat skutečné charakteristiky druhých. To vede k nepochopení, nedorozuměním a často zbytečně „rozbitým“ vztahům a zmařeným pokusům o obchod. Účastníci se naučí chyby rozpoznávat a zamezovat tomu, aby zkreslovaly jejich práci v terénu. Výsledkem bude přesnější poznání protistrany a efektivní cílení obchodního rozhovoru.

TÝDEN XIII.
TÝDEN XIII.

FEEDBACK

Online FEEDBACK s cílem reflektovat stávající progress, úspěchy, rezervy i brzdy všech účastníků programu. Na základě dat z feedbacku bude připraven závěrečný follow-up.

TÝDEN XV.
TÝDEN XV.

FOLLOW-UP

FOLLOW-UP má hlavní cíl poskytnout odpovědi na témata, která se objevovala v reflexích a vytvořit sysntézu všech 3 témat tak, aby je účastníci vnímali komplexně ve všech souvislotech.

Zaujal vás tento PROGRAM?

Close Menu