ROZVOJOVÉ PROGRAMY

Maximalizujte efekt jednodenních školení.

Budujte svou konkurenční výhodu

systematickým rozvojem.

Chcete DLOUHODOBÝ EFEKT?

Proškolit tým v jednom pracovním dni na 3 různá témata je sice možné, ale často zcela bez efektu. Chcete-li opravdovou změnu, dlouhodobý efekt a měřitelné výsledky v praxi, je potřeba znalosti a dovednosti nabalovat postupně, trénovat je v praxi. překonávat překážky a preventivně předcházet návratům do „starých dobrých kolejí“. Naše rozvojové programy umí přesně toto!

Ptáte se proč? Jednoduše proto, že tyto rozvojové programy jsou vlastně taková malá akademie – nejen, že s účastníky probereme množství nových témat, ale budeme s nimi po dobu trvání programu (spolu)pracovat na tom, aby si získané vědomosti osvojili a zavedli do praxe.

Jak to funguje? Na každý workshop, kterým v rámci programu realizujeme, navazuje zpětná vazba (neboli „feedback“) a follow-up setkání, které má za cíl odstranit překážky a co nejrychleji zavést nové poznatky do praxe. Účastníci si také hned v úvodu nastaví své rozvojové cíle. 

Na konci programu pak představí ostatním účastníkům, jak se jim podařilo tento cíl naplnit, což vede k praktickému zažití probíraných témat. Programy mohou být také libovolně doplněny o dlouhodobé individuální i skupinové projekty či případové studie. 

Struktura PROGRAMŮ

Komplexní vzdělávací program se zpravidla skládá ze tří workshopů, které na sebe tematicky navazují. Workshopy jsou proloženy zpětnou vazbou, na základě které jsou sestaveny follow-upy, které ji následují. To vše pro to, aby se poznatky z workshopů co nejrychleji přetavily v praktické aplikace. 

Ukázky PROGRAMŮ

Firmy často řeší podobné otázky. Jak efektivně trénovat juniorní manažery? Jak zvyšovat výkonnost obchodního týmu? Jak zlepšit fungování a efektivitu HR oddělení? Toto jsou nejčastější témata, se kterými se v naší praxi setkáváme – a proto jsme pro vás připravili programy šité na míru právě těmto potřebám.

Prošli jsme více než 200 firem

Garantujeme vám, že naše programy fungují. Od roku 2010 jsme proškolili stovky zaměstnanců z firem ve všech odvětvích,
od bank a finančních institucí, přes výrobní a obchodní firmy, až po startupy a neziskovky, a mnohé s nich si rozvojové programy pro své zaměstnance samy vyžádaly.

Ozvěte se nám a uvidíte, že rozvojové programy fungují