CENÍK

Základní přehled cen psychodiagnostiky a vzdělávání.

 • Video diagnostika (screening) 2.900,- Kč

  Základní screeningová video diagnostika na cca 20 - 30 minut. Obsahuje video nahrávku, hodnocení psychologem (2 odstavce textu) a doporučení pro další práci s účastníkem (kandidátem).

 • Video diagnostika (rozvojová zpráva) 4.900,- Kč

  Rozšířená psychodiagnostika za účelem analýzy rozvojových potřeb. Obsahuje delší zprávu (4 odstavce textu) a komplexnější doporučení pro další práci s účastníkem vč. popisu silných stránek a rezerv.

 • Kariérní psychodiagnostika 6.900,- Kč

  Komplexní posouzení pracovních předpokladů za použití kombinace metod video diagnostiky a sebeposuzovací škály, která měří 15 pracovních kompetencí. Výstupem je komplexní zpráva a závěrečná konzultace s psychologem.

 • Nastavení video diagnostiky na míru 2.500,- Kč

  Cena je za jeden projekt / jednu pozici.

 • Zpětná vazba z video diagnostiky 1.900,- Kč

  Online nebo telefonická zpětná vazba s účastníkem psychodiagnostiky. Doba trvání: cca 45 min.

 • Konzultace / interview s psychologem 2.500,- Kč / hod

  Konzultace kompetenčních modelů, interpretace souhrnných výsledků psychodiagnostiky managentu, vedení výběrových pohovorů a behaviorálních interview (online & on-site) a další konzultační činnosti.

 • Assessment / Development centrum 52.000,- Kč

  Osobní Assessment / Development centrum za účasti 2 - 3 psychologů. Desing AC/DC vytvořen na míru. Cena obsahuje veškeré materiály, modelové situace na míru a vedení programu. Cena závisí na délce trvání akce a počtu účastníků (výstupních zpráv) a zpětných vazeb.

 • Workshop (celodenní 8h.) 27.000,- Kč

  Celodenní vzdělávací program (online nebo on-site) připravený na míru. Cena obsahuje veškeré náklady - přípravu, úvodní konzultaci se zadavatelem, veškeré materiály a další související náklady.

 • Workshop (půldenní 4h.) 17.000,- Kč

  Půldenní vzdělávací program (online nebo on-site) připravený na míru. Cena obsahuje veškeré náklady - přípravu, úvodní konzultaci se zadavatelem, veškeré materiály a další související náklady.

 • Rozvojový program na míru dle rozsahu

  Rozvojové programy sestavujeme na míru dle důkladné analýzy individuálních rozvojových potřeb účastníků. Rozvojový program obsahuje minimálně 3 různé workshopy, online zpětnou vazbu a follow-up po každém workshopu, kde mapujeme pokrok a potřeby účastníků a doplňujeme další zdroje pro rozvoj.

Uvedené ceny jsou bez DPH.