Program "JUNIOR MANAGER"

Jsou mladí, plní elánu, a firmy do nich vkládají velké naděje. Skončili školu a pustili se do své kariéry po hlavě. Často jim však chybí nejen potřebné zkušenosti, ale také stěžejní manažerské dovednosti, které jsou nezbytné pro efektivní vedení druhých.

Co si účastníci programu ODNESOU?

  • Základní i pokročilé metody práce s lidmi
  • Efektivní komunikační a asertivní techniky
  • Otevřený přístup k výzvám a dovednost zpracovat emoce
  • Dovednost řešit vztahové problémy v týmu
  • Výkonové i vztahové aspekty chování skutečného leadera

Specifikace PROGRAMU

Počet účastníků

2 - 12

Dobá trvání programu

15 týdnů

Počet workshopů

3*8 hodin

Individuálního mentoringu

12 hodin

Podrobná STRUKTURA PROGRAMU

START
START

VIDEO-DIAGNOSTIKA

Úvodní diagnostika rozvojových potřeb.

TÝDEN I.
TÝDEN I.

Workshop: "OPEN MINDSET"

Aneb jak naplno využít svůj potenciál? Základními pilíři tohoto zážitkového workshopu jsou sebereflexe a introspekce. Cílem je u každého účastníka identifikovat jeho mindset - jeho myšlenkové nastavení, které si ověří na množství úkolů a miniher. Primárním cílem workshopu je otevřít účastníkům cestu k sebepoznání a pojmenování si hlavních aspektů jejich myšlenkového nastavení, které je zásadní pro roli leadera. Sekundárním cílem workshopu je udělat první krůčky k otevřenému mindsetu, který je základním předpokladem pro jakékoliv životní učení.

TÝDEN I.
TÝDEN I.

FEEDBACK

Následuje bezprostřední FEEDBACK, ve kterém si pro sebe každý účastník workshopu nastaví SMART cíl pro svůj osobní rozvoj.

TÝDEN II.
TÝDEN II.

FOLLOW-UP

První FOLLOW-UP má za úkol zejména ukotvit poznatky z probrané problematiky, vzájemně se inspirovat reflexí z praxe a odstranit případné bariéry, na které účastníci programu naráží. Zároveň slouží jako most do dalších témat.

TÝDEN V.
TÝDEN V.

Workshop: "EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A ZPĚTNÁ VAZBA"

Účastníci workshopu si prakticky osvojí principy efektivní komunikace a pravidla různých komunikačních stylů dle funkce, kterou má komunikace plnit. Naučí se monitorovat komunikační proces, aby byli schopni zajistit, že obsah i forma komunikace probíhá v souladu s jejich záměry. Naučí se aktivně naslouchat, přizpůsobovat své sdělení příjemcům a překonávat komunikační bariéry. Součástí kurzu je také práce s emocemi a poskytování konstruktivní zpětné vazby, které jsou nedílnou součástí efektivní komunikace na obou stranách.

TÝDEN VI.
TÝDEN VI.

FEEDBACK

Online FEEDBACK s cílem reflektovat stávající progress, úspěchy, rezervy i brzdy všech účastníků programu. Na základě dat z tohoto feedbacku bude připraven follow-up.

TÝDEN IX.
TÝDEN IX.

FOLLOW-UP

FOLLOW-UP má hlavní cíl poskytnout odpovědi na témata, která se objevovala v reflexích. Rozšíří a doplní poznatky účastníků a pomůže jim aplikovat techniky v praxi.

TÝDEN XII.
TÝDEN XII.

Workshop: "SITUAČNÍ LEADERSHIP"

Workshop je zaměřený na rozvoj stěžejních manažerských kompetencí. Účastníci si rozšíří repertoár chování leadera, které vede k efektivnímu vedení za nejrůznějších okolností. Naučí se volit styl vedení dle typu úkolu a dle charakteristik podřízeného. Těžištěm workshopu je praktický trénink – účastníci prakticky přijdou na to, jaké postupy vedou k úspěchu a jak zvládat i kritické situace jako je odmítnutí nebo kritika ze strany podřízených. Výsledkem adekvátního způsobu vedení je zvýšení výkonnosti, motivovanosti a závazku vůči firmě.

TÝDEN XIII.
TÝDEN XIII.

FEEDBACK

Online FEEDBACK s cílem reflektovat stávající progress, úspěchy, rezervy i brzdy všech účastníků programu. Na základě dat z feedbacku bude připraven závěrečný follow-up.

TÝDEN XV.
TÝDEN XV.

FOLLOW-UP

FOLLOW-UP má hlavní cíl poskytnout odpovědi na témata, která se objevovala v reflexích a vytvořit sysntézu všech 3 témat tak, aby je účastníci vnímali komplexně ve všech souvislotech.

Zaujal vás tento PROGRAM?

Close Menu