Často kladené dotazy

FAQ

Videointerview představuje inovativní, časově efektivní, low-cost řešení v oblasti náboru a výběru pracovníků. Uchazeč o práci odpovídá na předem daný set otázek a přitom je pořizován videozáznam pro zaměstnavatele.

Vyhodnocené videointerview je novinkou na našem trhu. Již nemusíte trávit dlouhý čas sledováním záznamů, abyste zjistili, které uchazeče pozvat do dalšího kola. Naši kvalifikovaní personální konzultanti a psychologové tuto práci odvedou za vás. Kromě záznamů videointerview s uchazeči obdržíte také vyhodnocení jejich osobnostních předpokladů a měkkých kompetencí. Vyhodnocené videointerview je novinkou na našem trhu. Již nemusíte trávit dlouhý čas sledováním záznamů, abyste zjistili, které uchazeče pozvat do dalšího kola. Naši kvalifikovaní personální konzultanti a psychologové tuto práci odvedou za vás. Kromě záznamů videointerview s uchazeči obdržíte také vyhodnocení jejich osobnostních předpokladů a měkkých kompetencí.

Videointerview s uchazeči probíhá jednosměrně. Uchazeči jsou vedeni k tomu, aby poskytovali důkladné odpovědi, a otázky k tomu vybízejí. Výhodou pro zaměstnavatele je možnost za stejnou dobu s výrazně nižšími náklady poznat násobně více uchazečů než v případě rozhovorů „jeden na jednoho“ v reálném čase. Je to také jediný způsob, jak zajistit skutečně rovné příležitosti pro všechny. Výhodou pro uchazeče je možnost nahrát videointerview v jakémkoli čase, bez ohledu na stávající pracovní dobu, jiné časové pásmo apod. Svůj drahý čas pro osobní interakci si tak můžete ušetřit pro nejvhodnější uchazeče a výrazně tak snížit množství pohovorů.

Aplikace ycluster se odlišuje zejména možností využít „vyhodnocené videointerview“, kdy personálními konzultanti a psychologové vyhodnocují relevantní pracovní předpoklady uchazečů za vás. Dalším příjemným rozdílem je množství již předpřipravených otázek dle kompetencí, které jsou pro zvolený typ pozice podstatné. Díky tomu, že se vymýšlením a zapisováním otázek nemusíte zabývat, lze celý proces zvládnout na několik kliknutí. S aplikací ycluster získáváte připravené videointerview, záznam uchazeče i vyhodnocení od nezávislých zkušených hodnotitelů.

Videointerview můžete využít pro jakoukoliv pozici jako součást 1. kroku procesu výběru. Smyslem je efektivně a na podkladě validních informací vybrat uchazeče, kterým se s jistotou vyplatí věnovat váš vlastní čas a pozornost v osobním kontaktu. Stejně tak jej můžete využít pro analýzu interních talentů nebo diagnostiku rozvojových potřeb vašich pracovníků a pracovních týmů.

Vyhodnocená videointerview jsou zvlášť vhodná v případech, kdy jsou pro úspěšné vykonávání dané pracovní pozice klíčové měkké kompetence a osobnostní charakteristiky, protože tyto vám náš tým psychologů vyhodnotí. Jedná se zejména o pozice spojené s komunikací, obchodní činností a jednáním se zákazníky osobně či po telefonu, s vedením lidí, organizační a koordinační činností, s marketingem, PR aj.

Pro maximální ochranu dat uživatelů probíhá veškerá komunikace mezi uživatelem (jeho internetovým prohlížečem) a aplikačním serverem prostřednictvím zabezpečeného a šifrovaného SSL spojení. Samotné aplikační servery jsou pak umístěny v datacentru s nepřetržitým monitoringem, vybaveny automatizovaným systémem záloh a kontrolovaným přístupem.

V současnosti funguje aplikace ycluster v českém, slovenské, anglickém a španělském jazyce, stejně tak jako zadání otázek a možnost vyhodnocení interview. Můžete ji tedy směle využívat i pro zahraniční pracovníky nebo pro posouzení jazykové vybavenosti českých uchazečů. V budoucnosti plánujeme také německou a italskou jazykovou mutaci.

Zadání probíhá velmi snadno a rychle. Na základě vámi obsazované pracovní pozice aplikace ycluster sestaví set relevantních otázek pro videointerview s uchazeči. Tyto otázky se týkají motivace a přístupu k práci, vztahu k lidem a komunikace, zvládání zátěže a sebeřízení, sebereflexe a dalších relevantních osobnostních předpokladů. Dle svých potřeb můžete strukturu videointerview upravovat – vybírat z dalších otázek, měnit čas na zodpovězení otázek, vybrané otázky vynechat nebo přidat vlastní otázky – to je šikovné zejména v případě, kdy chcete už na počátku ověřit specifické odborné znalosti uchazečů. V případě vyhodnoceného videointerview je potřeba vždy uplatnit minimální počet předdefinovaných otázek (dle našeho návrhu či vlastního výběru z databáze) a ty je pak možné doplnit o další vlastní otázky. Naše obsáhlá databáze nabízí rozmanitý výběr otázek, které pokrývají řadu požadavků a nároků na uchazeče.

Videointerview je přednastaveno tak, aby pro jakoukoli pracovní pozici s pěti vybranými hodnocenými oblastmi trvalo max. 30 minut čistého času, tedy max. 30 minut mají uchazeči pro své odpovědi. Díky videointerview získáte za kratší dobu mnohem více informací než v klasickém pohovoru, ve kterém až polovinu času hovoří tazatel. Odebráním či přidáním otázek, případně změnou časového limitu pro odpovídání na jednotlivé otázky, můžete délku videointerview upravit podle svých potřeb.

U každé otázky je přednastaven časový limit pro její zodpovězení, který se pohybuje od 45s do 120s podle náročnosti otázky a její důležitosti pro danou pracovní pozici. Limit lze libovolně upravit podle vašeho uvážení. V případě dřívějšího zodpovězení otázky může uchazeč rovnou přejít k otázce následující.

Jedná se o psychodiagnostický test profesních charakteristik osobnosti, který slouží pro srovnání sebeposouzení uchazeče s objektivním hodnocením. Dotazník uchazečům zabere cca 15 minut, jeho zařazení je volitelné.

Po sestavení videointerview aplikace ycluster automaticky vygeneruje odkaz, skrze který se uchazeči dostanou k nahrávání. Pro usnadnění práce je možné rozeslat uchazečům odkaz rovnou z aplikace, a to včetně předdefinovaného e-mailu, jehož znění lze i změnit či doplnit. Není tedy potřeba uchazeče kontaktovat jednotlivě, ani sestavovat znění e-mailu.

Uchazeči se na základě pozvánky zaslané e-mailem dostanou na uvítací stránku aplikace, kde se dozvědí další detaily a tipy, jak zvládnout sebeprezentaci. Po vstupu do nahrávání si uchazeči otestují obraz a zvuk. Dále pokračují již samotným nahráváním. Před sebou na obrazovce vidí položenou otázku, časový limit a také svůj vlastní obraz. Po zodpovězení všech otázek uchazeči obdrží potvrzení o uložení a odeslání záznamu. Design rozhraní lze přizpůsobit na míru vaší firemní identitě.

Pro nahrání videointerview stačí, aby uchazeči měli počítač s webkamerou a mikrofonem, prohlížeč Mozzila Firefox nebo Google Chrome a připojení k internetu. Aplikace ycluster vše automaticky otestuje a v případě potřeby poskytne uchazečům snadný návod pro zajištění všeho potřebného.

V dnešní době moderních technologií, jsou webové a mobilní aplikace každodenní součástí našich životů. Řada lidí běžně natáčí svá videa a sdílí je na sociálních sítích. Výběrové řízení bývá samo o sobě vnímáno jako stresující záležitost, a to se týká také osobního kontaktu, který vyžaduje pohotově zvládat interakci i s několika tazateli současně. Z tohoto hlediska videointerview nepředstavuje větší zátěž než jiné metody personálního výběru. Uchazečům však šetří čas a náklady spojené s cestováním. Abychom přispěli k psychické pohodě uchazečů, připravili jsme pro ně doporučení a tipy, jak se na videointerview připravit a bez zbytečného stresu jej zvládnout.

Výhoda videointerview spočívá nejen v tom, že uchazeče přímo vidíte, můžete sledovat jeho reakce, jak se tváří a jakou má řeč těla. Na rozdíl od telefonátu, který obvykle vede jedna osoba, záznam z videointerview je dostupný i dalším. Navíc, videointerview může uchazeč nahrát kdykoliv, nezávisle na vašich časových možnostech. Díky vyhodnocenému videointerview nemusíte ani ztrácet další čas přepisováním informací z telefonátu a reportováním. Kromě toho, můžete si pustit jen ty záznamy, které se na základě vyhodnocení ukážou být nejzajímavější.

Videointerview je nástroj pro úsporu nákladů vynaložených zejména v souvislosti s uchazeči, kteří by se v osobním kontaktu ukázali jako nevhodní. Videointerview není náhradou za osobní kontakt s nejvhodnějšími uchazeči. Slouží však jako „filtr“ pro ty, kteří neodpovídají požadavkům pozice, a zároveň jako „odrazový můstek“ pro efektivnější jednání s vybranými kandidáty – s těmi lze pak během osobního jednání rychleji přejít „k věci“. Videointerview se hodí také tehdy, kdy je komplikované zařídit přítomnost všech patřičných osob na pohovoru (HR, vedoucí pracovníci…).

Videointerview slouží k rychlému a pohodlnému získání klíčových informací o uchazečích, a to s výrazně nižšími náklady, než umožňují klasické postupy. Součástí vyhodnoceného videointerview je také psychodiagnostický test profesních charakteristik osobnosti, který slouží pro srovnání sebeposouzení uchazeče s objektivním hodnocením. Videointerview může být doplněno také dalšími formami psychodiagnostiky výkonových předpokladů uchazečů.

Pro finální výběr uchazečů, zvlášť pokud jde o pozice vyžadující měkké kompetence, zůstává nejvhodnější metodou výběru assessment centrum (AC). Vyhodnocené videointerview je ideálním nástrojem pro výběr kandidátů do AC. Naše metodika a forma hodnocení navíc koresponduje s kompetenčními modely uplatňovanými v assessment centrech. Hodnoticí zpráva slouží jako ideální podklad pro další prověření vybraných kompetencí v assessment centru.

Podrobnosti o cenách Vám rádi poskytneme. Záleží na mnoha parametrech, které je potřeba společně probrat. Kontaktujte nás a domluvíme si osobní nebo telefonický rozhovor.

Registrace v aplikaci a zakládání projektů funguje bezplatně. Platí se až využité vstupy do nahrávání, tj. pouze realizované vstupy uchazečů. Dle svých potřeb si zvolíte velikost balíčku s potřebným objemem kreditů. Cenu balíčku lze uhradit online platbou skrze platební bránu nebo bankovním převodem na základě automaticky vygenerované faktury.

Ano! ☺ Nechceme, abyste kupovali „zajíce v pytli“. Na kvalitě aplikace ycluster si zakládáme a rádi vám dáme příležitost si veškerý komfort, který nabízí, bezplatně vyzkoušet. Věříme, že používání aplikace ycluster předčí vaše očekávání a přiroste vám k srdci.

V aplikaci si zaměstnavatelé jednoduše spravují výběrová řízení. U videointerview si nastavují několik parametrů – typ pracovní pozice, vyhodnocované předpoklady uchazečů, termín vyhodnocení a zařazení psychodiagnostického testu. Sestavené videointerview si lze uložit a pohodlně využívat opakovaně. Rozhraní aplikace je z uživatelského hlediska velmi příjemné a ovládání je intuitivní a snadné. Práci v aplikaci si tak velmi rychle oblíbíte, a to i když nejste technický typ. ☺

Do aplikace se stačí bezplatně zaregistrovat s využitím IČ vaší společnosti a e-mailu zakládající osoby. Přístup může využívat více zaměstnanců společnosti podle potřeby (např. vedoucí jednotlivých oddělení, kolegové z HR).

K videozáznamům máte přístup přímo v aplikaci a o nově nahraných videointerview se můžete nechat také vyrozumět e-mailem. Při práci se záznamem videointerview je velmi praktická možnost přehrát si pouze vybrané pasáže dle otázek, není třeba záznam sledovat celý nebo daný úsek hledat. Videointerview si pustíte tehdy, kdy se vám to hodí. Přístup k záznamům můžete sdílet také s dalšími lidmi ve firmě (např. vedoucími pracovníky a manažery).

Videointerview vyhodnocují profesionální personální konzultanti a psychologové dle reliabilní metodiky, a to otázku po otázce. Kromě kvantitativního hodnocení zvolených předpokladů přidávají také své slovní vyjádření shrnující celkový dojem. Pokud je součástí videointerview také psychodiagnostický test, provede aplikace automatizovaný výstup a vypočte míru shody s hodnocením od hodnotitele. Ten se pak vyjádří také k výsledku testu a upozorní na případná rizika uchazeče. Součástí hodnoticí zprávy je také přepis odpovědí na vybrané otázky.

Videointerview můžete využít pro jakoukoliv pozici jako součást 1. kroku procesu výběru. Smyslem je efektivně a na podkladě validních informací vybrat uchazeče, kterým se s jistotou vyplatí věnovat váš vlastní čas a pozornost v osobním kontaktu. Stejně tak jej můžete využít pro analýzu interních talentů nebo diagnostiku rozvojových potřeb vašich pracovníků a pracovních týmů.

Zprávy z jednotlivých videointerview od nás obdržíte maximálně do dvou pracovních dnů od nahrání uchazečem. Průběžně si v aplikaci můžete kdykoliv bezplatně vygenerovat zprávu srovnávající již vyhodnocené uchazeče mezi sebou.

Pro správu a přehrávání videointerview vám stačí počítač, tablet či mobilní telefon s připojením k internetu. Není potřeba žádné další specifické vybavení.