white-robot

Je vaše firma připravena na svět v roce 2020?

Autonomní auta, umělá inteligence, čipy pod kůží – donedávna pojmy z daleké budoucnosti se stávají součástí našich každodenních životů. Raketový nástup nových technologií znamená pro mnohá odvětví jediné – přináší velké nároky na rozvoj zaměstnanců. Je vaše firma na tento vývoj připravena?

Pokud se vám nechce číst celý článek, proběhněte si jeho minutové shrnutí.

Chcete být ve firmě připraveni na to, co přinesou technologie v roce 2020 a letech následujících? Přejete si nové výzvy nejen ustát, ale také je využít jako příležitost k růstu? Pak je na řadě investice do vašich lidí zacílená tak, aby se neminula účinkem. Toho dosáhnete následovně: 

  1. Stanovíte si klíčové kompetence – přehled faktorů úspěchu budoucnosti přinášíme dále
  2. Správně diagnostikujete potenciál pracovníků i kandidátů – začnete skutečně měřit úroveň kompetencí s využitím spolehlivých psychometrických nástrojů, jako je např. video diagnostika, osobní assessment s pracovním psychologem apod.
  3. Podpoříte přesně zacílený rozvoj zaměstnanců – ušetříte peníze za neefektivní plošná školení a zaměříte se na plné využití potenciálu lidí opřené o data a měřitelný progres. 

Potom to budou vaši lidé, s nimiž technologie nezamávají – a kdo bude naopak hybatelem pokroku. 

Zastavme se na chvíli u otázky z úvodu článku. Je vaše firma, vaši lidé, připraveni na to, co přináší vstup do nové dekády? S největší pravděpodobností bohužel ne. Podle průzkumu americké společnosti Gartner, která se zabývá výzkumem a poradenstvím v oblasti IS/ICT technologií, je pouze 20 % zaměstnanců vybaveno schopnostmi a dovednostmi, které potřebují pro zvládání nejen dnešní, ale i budoucí pracovní agendy. 70% zaměstnanců pak nemá dostatečnou způsobilost ani pro hladké zvládání svých současných pracovních úkolů. Jaký dopad má tento deficit na předpoklady k inovování (a tím pádem udržení konkurenceschopnosti v budoucnu) nemusíme zdůrazňovat. 

Zdroj: Gartner CEB 2018 Shifting Skills Survey.

Čísla hovoří jasně. Co tedy můžete právě vy udělat pro své lidi, aby jim neujel vlak? Jak podnítit inovativnost? Jak uspět v prudce rostoucí konkurenci technologických gigantů? Psychologové i IT specialisté se shodují: Proveďte důkladnou diagnostiku předpokladů svých lidí, změřte stávající potenciál a cíleně rozvíjejte klíčové kompetence. Pamatujte, že když chcete rozvoj zaměstnanců dělat efektivně, je východiskem kvalitní měření. 

Co z vašich lidí udělá hvězdy?

Jaké kompetence by zaměstnanci pro třetí dekádu měli ovládat?  Světové ekonomické fórum zveřejnilo žebříček deseti nejzásadnějších dovedností budoucnosti. Žebříček vznikl dotazováním HR oddělení předních světových firem a my se s ním na základě našich zkušeností také ztotožňujeme. Tak usedněte do stroje času a pojďte se začíst, představujeme vám TOP 10 kompetencí:

10. Kognitivní flexibilita – tento komplikovaný pojem není nic jiného než schopnost mozku přepínat mezi různými styly myšlení. Pro efektivní adaptaci na nové trendy je potřeba víc než jen kritické myšlení. Někdy se hodí sbíhavé, analytické myšlení pro vyhodnocení vztahů mezi známými proměnnými na úrovni detailů, jindy se lépe uplatňuje rozbíhavé, tvůrčí myšlení out of the box. Někdy je třeba postupovat “shora dolů” a od obecně platných zákonitostí usuzovat na dílčí vztahy, někdy je žádoucí postupovat “zdola nahoru” a z důkladného rozboru detailů vyvodit obecnější závěry. Přepínání mezi styly myšlení je nezbytné.

9. Vyjednávání a mezilidská komunikace – nové technologie s sebou přinášejí jeden nevyhnutelný trend – automatizaci. A s příchodem automatizace do stále většího množství oblastí profesního působení budou sociální dovednosti ještě důležitější než kdy dříve. Proč? Protože v mezilidské interakci a vyjednávání jsme mnohem lepší než roboti (alespoň prozatím). Dokonce i od lidí v ryze technických profesích se bude brzy vyžadovat výborná dovednost komunikace s kolegy, manažery, klienty, i v rámci týmu, podobně, jako to dnes považujeme za standard v pozicích obchodních či v zákaznickém servisu. Po technické stránce jsme možná roboty nahraditelní, po společenské (zatím) ne – viz predikce na podkladě studií vědců z Oxford University a Deloitte. 

8. Orientace na zákazníka – jedná se zejména o schopnost aktivně hledat způsoby, jak lidem pomoci. S rozvojem technologií se zákazníci stávají plnohodnotnými partnery spolu-utvářejícími produkty a služby. Firmy, tedy jejich zaměstnanci napříč všemi odděleními, se budou muset naučit rychleji předvídat nové spotřebitelské hodnoty, převádět je do nabídky produktů a stále více se informovat o procesech souvisejících s plněním těchto požadavků.  

7. Posuzování a rozhodování v práci s daty – data jsou to, co žene pokrok kupředu. Schopnost umět s nimi efektivně pracovat, analyzovat je a na jejich základě se rozhodovat je stěžejní pro směřování každé společnosti. Nepřekvapí tak, že zaměstnanci, kteří budou těmito schopnostmi oplývat, budou hlavními tahouny inovací ve firmách.

6. Emoční inteligence – personalisté napříč obory se shodují, že emoční inteligence bude v budoucnu vyžadována ve všech odvětvích. Patří sem znalost vlastních emocí, jejich zvládání, schopnost sám sebe motivovat, vnímavost k emocím jiných lidí a umění mezilidských vztahů.  Emoční inteligence je obzvláště důležitá pro manažery a vedoucí pracovníky. Hodí se však úplně všem, a to jak v pracovním, tak osobním životě. EQ je nové IQ! Dobrá zpráva je, že EQ se dá dobře rozvíjet. 

5. Kooperace s ostatními – spolupráce je v každém pracovním prostředí zásadní a my, jakožto lidé, pro ni máme mnohem lepší předpoklady než výše zmiňovaní roboti. Schopnost těžit ze svých silných stránek, přizpůsobovat své chování prostředí a interagovat s ostatními členy týmu je zásadním předpokladem dosahování firemních cílů. Lidé, kteří dovedou spolupracovat s řadou různých osobností budou v budoucnu čím dál více ceněni.

4. Řízení a vedení lidí – bez ohledu na to, kolik pracovních míst se automatizuje a jak rychle se vyvíjí umělá inteligence, zaměstnanci a jejich osobní kompetence budou ještě dlouho tím nejcennějším, čím společnosti disponují. Témata, jako jsou motivace lidí, pracovní výkonnost, produktivita týmů a vzájemný soulad potřeb zaměstnavatele a zaměstnanců, byla, jsou a budou aktuální i nadále. Být efektivním leaderem znamená volit adekvátní styl vedení v závislosti na situaci a osobnostech těch, které vede, dokázat vyhodnocovat priority a delegovat, prakticky uplatňovat výše zmíněnou “emoční inteligenci” ad. 

3. Kreativita – další oblast, ve které stroje (alespoň prozatím) silně pokulhávají. Jak vysvětluje hlavní autor Světového ekonomického fóra Alex Gray: „S lavinou nových produktů, nových technologií a nových způsobů práce budou muset být zaměstnanci kreativnější, aby mohli z těchto změn těžit.“ Kreativita se podle aktuálních předpokladů v budoucnu stane klíčovou kompetencí.

2. Kritické myšlení – ve světě, kde si můžeme naprostou většinu věcí okamžitě vygooglit, není hlavním cílem hlava plná informací, ale schopnost informace vyhledat, roztřídit a kriticky zhodnotit. Podle průzkumů se kritické myšlení stane v příštích několika letech velmi ceněnou kompetencí. Jedná se o schopnost pracovat se svým rozumem a logikou, odhalovat lži, polopravdy, dezinformace, a vyhledávat kvalitní a užitečné informace. Dokáží vaši zaměstnanci kriticky myslet?

1. Řešení komplexních problémů – na vrcholu pomyslného žebříčku nejžádanějších kompetencí budoucnosti je schopnost řešit nové, zatím nedefinované problémy ve složitých podmínkách reálného  světa. Světa, který se mění závratnou rychlostí a objevují se v něm výzvy, které generaci nebo dvě zpět byly pouhými sny v hlavách těch nejodvážnějších vizionářů. To, jak jsme schopni řešit nejrůznější problémy, souvisí mj. s naší dovedností reflexe a sebereflexe – a tu lze trénovat. 

Na tomto místě tedy uzavíráme přehled kompetencí, které byste měli u svých zaměstnanců nacházet a rozvíjet a ptáme se: “Jak jste na tom? Je vaše firma připravena na svět po roce 2020?”

Zaměřte svou pozornost na cílený rozvoj zaměstnanců

Jedno doporučení závěrem – investovat bezhlavě do nákladných školení, bez důkladné diagnostiky rozvojových potřeb, nebo vybírat lidi podle toho, co o sobě tvrdí v CV a jakým působí dojmem, není ta správná cesta. 

Pokud vám záleží na systematickém rozvoji zaměstnanců a na výběru lidí s žádoucím potenciálem, je nutné si v první řadě stanovit měřitelná kritéria, spolehlivé metody diagnostiky a zaměstnance i kandidáty důkladně poznat a prověřit. 

V tom vám skvěle poslouží třeba video diagnostika, díky níž získáte spolehlivá data o kompetencích svých lidí. Jejich potenciál pak rozvinete cíleně v navazujících na míru šitých rozvojových programech. Závěrem díky měření uvidíte hmatatelné pokroky – a poznáte je i v praxi.

Zajímá vás rozvoj zaměstnanců a jejich kompetencí?

Dejte nám na sebe kontakt a my vám ukážeme, jak zvednout kvalifikaci i motivaci lidí, aniž by to muselo zruinovat rozpočet vaší firmy.

Úvodní foto ke článku: Alex Knight / Unsplash

Sdílet článek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

mohlo by vás zajímat